. Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

                                ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΒΛΑΒΕΣ
τηλέφωνo: 2310  69 54 50 / 6932 69 54 50. κινητό. 697  304 30 30
Ηλεκτρικός Πίνακες - Αυτόματος  Αντιηλεκτροπληξίας -  Φωτιστικά -  Διακόπτες - Πρίζες - θερμοσίφωνες - Ηλιακά - Θερμοσυσσωρευτές -  Απορροφητήρες - Θυροτηλέφωνα  -  Αυτόματες Πόρτες εισόδου. 

ΒΛΑΒΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Ηλεκτρικός πίνακας
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
 Αυτόματος 
αντιηλεκτροπληξίας
τεχνικος ελεγχος ηλεκτρικής εγκαταστασης
έλεγχος ηλεκτρικής
εγκατάστασης
επισκευή αποροφυτήρα
Απορροφητήρας
Βλάβη επισκευή ηλιακού θερμοσιφώνου.
Ηλιακός θερμοσίφωνας
τοποθέτηση φωτιστικών
Φωτιστικό
επισκευή θερμοσίφωνα
Τομή θερμοσιφώνου